THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Với phương châm "Mang đến 100% các sản phẩm chất lượng cho khách hàng", công ty TNHH Phốt Phát đã và đang đầu tư trang thiết bị cần và đủ cho phòng thí nghiệm để kiểm tra tất cả các sản phẩm của công ty với tỉ lệ mẫu phù hợp nhất, đảm bảo chỉ những sản phẩm chất lượng mới được xuất xưởng, thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Tất cả các trang thiết bị kiểm tra chất lượng của công ty đã luôn được nâng cấp và kiểm định theo định kỳ để phù hợp với tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu cải tiến chất lượng sản phẩm và mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.