Hóa chất xử lý Nước thải và các Hóa chất khác theo yêu cầu


Đối với lĩnh vực xử lý nước thải. Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp toàn bộ qui trình, hóa chất xử lý với nhiều loại nước thải như nước thải xi mạ, nước thải dệt nhuộm, giấy, sản xuất sắt thép, . .vv phù hợp với các điều kiện cụ thể của từng khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các hóa chất khác theo yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn
Điện thoại: (84) 08. 37800526