Những sự cố thường gặp trong quá trình Xi mạ Kẽm


    Mạ kẽm hệ Acid  
Sự cố
Nguyên nhân
Lớp mạ tối và giòn
 
   -   Thiếu bóng
   -   Dung dịch không cân bằng
   -   Thừa bóng nên lớp mạ giòn
Lớp mạ bị rỗ, nhám
   -   Dung dịch không cân bằng
   -   Thiếu chất thấm ướt
Lớp mạ bị tối và cháy
   -   Nồng độ kim loại thấp
Lớp mạ có màu nâu
   -   Thừa chloride
   -   Nhiệt độ thấp
   -   Chất bóng không cân bằng
Độ phủ kém
   -   pH thấp
   -   Thừa Zn
 
Lớp mạ tối (khi qua chromate hoặc nhúng acid HNO3)
   -   Nhiễm tạp chất kim loại
   -   Nhiễm sắt
Lớp mạ xù xì, gai
   -   pH cao
   -   Nhiễm tạp chất
Lớp mạ có đốm
   -   Dòng điện quá cao
   -   Tốc độ quay chậm
   -   Nhiễm sắt
Lớp mạ bị tối và rỗ
   -   Nồng độ acid thấp
Hiệu suất thấp
   -   Nhiệt độ thấp
   -   Nồng độ kim loại thấp
   -   Dung dịch không cân bằng
   Mạ kẽm hệ kiềm  
Lớp mạ mờ
   -   Bóng/dẻo thấp
   -   Nồng độ Zn cao
   -   Tẩy chưa sạch
   -   Nhiệt độ không phù hợp
   -   Dòng điện không phù hợp
   -   Bể bị nhiễm tạp chất
Cháy ở mật độ dòng cao
   -   Nhiệt độ thấp
   -   Nồng độ kiềm thấp
   -   Dòng điện cao
   -   Bóng thấp
   -   Nồng độ nguyên liệu quá cao hoặc quá thấp
   -   Cháy trước khi có lớp mạ
Lớp mạ bị mờ ở mật độ dòng cao
   -   Bóng thấp
   -   Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp
   -   Nồng độ kiềm thấp
   -   Nhiễm tạp chất
   -   Tẩy không sạch
Lớp mạ lốm đốm không đồng nhất
   -   Tẩy không sạch
   -   Nước cứng
Lớp mạ xù xì và gai
   -   Lọc kém
   -   Mật độ dòng cao
   -   Nguyên liệu anode thấp
   -   Nhiễm tạp chất
Lớp mạ giòn
   -   Bóng cao
   -   Bể nhiễm bẩn
   -   Hóa chất không cân bằng
Lớp mạ rỗ nhám
   -   Bóng cao
   -   Bể nhiễm bẩn
   -   Hóa chất không cân bằng
Lớp mạ bị giộp và bám dính kém
   -   Tẩy không sạch
   -   Nhiệt độ thấp
   -   Nhiễm tạp hữu cơ
   -   Bể không phù hợp
Độ che phủ kém
   -   Nhiệt độ thấp
   -   Nhiễm tạp hữu cơ
   -   Bể không phù hợp
   -   Hàm lượng Zn cao
   -   Anode thấp
   -   Dòng thấp
   -   Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp
   -   Tẩy kém
   -   Xút thấp
   -   Bóng thấp
   -   Sục khí kém
Không có lớp mạ
   -   Dòng điện có vấn đề
   -   Nhiệt độ thấp
Hiệu suất kém
   -   Zn thấp
   -   Xút cao
   -   Dòng điện không phù hợp
   -   Anode thấp
   -   Nhiệt độ thấp
   -   Dung dịch không cân bằng
Thụ động kém
   -   Nhiễm tạp chất
   -   Rửa nước không sạch
   -   Nước rửa nhiễm tạp chất
   -   Nhúng bóng không đạt
   -   Môi trường bên ngoài không phù hợp
Nồng độ Zn cao
   -   Bể không đồng nhất nồng độ
   -   Thừa anode
Nồng độ Zn thấp
   -   Tiếp điện kém
   -   Anode phân cực
   -   Anode không đủ
   -   Nồng độ Zn không đủ
Thừa bóng
   -   Nồng độ xút cao
   -   Nhiệt độ cao
   -   Tẩy chưa sạch
   -   Chảy tràn
   -   Nhiễm tạp chất hữu cơ