HÓA CHẤT PHỤ GIA XI MẠ, ĐIỆN GIẢI


Đối với lĩnh vực xi mạ các loại. Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp toàn bộ qui trình, hóa chất phù hợp với các điều kiện cụ thể của từng khách hàng với các qui trình từ mạ Kẽm, Niken, đến mạ nhựa, bo mạch, . . .